Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm từ MetaCryptal.net

Website MetaCryptal.net là một trang tin tức được thành lập với mục đích nghiên cứu và thảo luận cộng đồng về nội dung thị trường tiền điện tử.

Mọi phân tích, nhận định về thị trường của đội ngũ quản trị cũng như các thành viên trong nhóm đều nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ, học hỏi, và hoàn toàn không có tác động cổ suý việc mua bán, đầu tư, hay sử dụng tiền điền tử.

Các hành vi mua bán, đầu tư, hay sử dụng tiền điền tử được mỗi cá nhân chịu trách nhiệm và bị điều chỉnh dựa theo pháp luật hiện hành cũng như trong tương lai liên quan đến tiền điện tử của nước sở tại.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Crypto : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi