Giới thiệu đợt mở bán Token League of Kingdoms (LOKA) trên Binance Launchpad

Binance vui mừng thông báo về dự án thứ 26 trên Binance Launchpad – League of Kingdoms (LOKA).

Việc bán mã token cho League of Kingdoms sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 2022-01-12 00:00 AM (UTC).

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 8 ngày từ 2022-01-12 00:00 AM (UTC) đến 2022-01-20 00:00 AM (UTC). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là giá trị trung bình của 8 ngày, bằng cách sử dụng tính toán Số dư BNB trung bình hàng ngày đã công bố trước đây tại đây.

Chi tiết Bán Token LOKA:

 • Tên token: League of Kingdoms (LOKA)
 • Launchpad Hard Cap: 4.000.000 USD
 • Hard Cap cho mỗi người dùng: 15.000 USD (93.750 LOKA)
 • Tổng cung cấp mã token: 500.000.000 LOKA
 • Tổng số mã token được phân bổ cho Binance Launchpad: 25.000.000 LOKA (5% tổng số mã thông báo cung cấp)
 • Giá token bán công khai: 1 LOKA = 0,16 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước khi đăng ký)
 • Token Sale Format: Đăng ký
 • Hỗ trợ: Chỉ BNB

Tiến trình Đăng ký:

 • Giai đoạn chuẩn bị 2022-01-12 00:00 sáng (UTC) đến 2022-01-20 00:00 sáng (UTC): Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính bằng ảnh chụp nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 8 ngày . Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 8 ngày này sẽ xác định số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết sau này.
 • Khoảng thời gian đăng ký 2022-01-20 06:00 AM (UTC) đến 2022-01-20 09:00 AM (UTC): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 3 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã token cùng lúc, trước khi cam kết BNB của họ. Xin lưu ý rằng sau khi đã cam kết, BNB của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập vào bất kỳ chức năng nào khác như chuyển khoản, rút ​​tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối mã token cuối cùng.
 • Khoảng thời gian tính toán 2022-01-20 09:00 AM (UTC) đến 2022-01-20 10:00 AM (UTC): Đăng ký đóng và bắt đầu tính toán phân bổ mã token.
 • Phân phối mã token cuối cùng 2022-01-20 10:00 sáng (UTC): Phân bổ token cuối cùng của bạn sẽ được tính toán và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ số BNB đã bị khóa của bạn. Sau khi được khấu trừ, cả token LOKA và BNB của bạn sẽ được chuyển vào ví giao ngay của bạn.

Để tìm hiểu thêm về League of Kingdoms (LOKA), hãy đọc báo cáo chuyên sâu của Binance Research tại đây.

Thêm thông tin:

Liên kết dự án League of Kingdoms:

Nhắc nhở: Người dùng cần phải hoàn thành xác minh tài khoản của họ và cũng phải từ một cơ quan có thẩm quyền đủ điều kiện để tham gia vào đợt bán mã thông báo này.
* Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không thể tham gia bán mã token trên nền tảng Binance Launchpad:
Belarus, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cuba, Iraq, Iran, Triều Tiên, Nam Sudan, Sudan, Syria, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó (American Samoa, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico, và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ), Zimbabwe.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Tham khảo: Binance.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Crypto : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi